Ciekawostki o Czasie – Interesujące Informacje i Fakty

czas

Wielkość fizyczna, która określa ciąg zdarzeń oraz odstępy między tymi, do których dochodzi w tym samym miejscu. Ta naukowa sentencja definiuje naszego odwiecznego towarzysza, który jest przedmiotem rozważań nie tylko fizyków, ale i filozofów, czyli czas. Koncepcje czasu zmieniały się na przestrzeni stuleci, bywał określany punktem na osi czasu albo po prostu trwaniem.

1. Fizycy uważają, że czas jest absolutnie samodzielną i suwerenną wielkością fizyczną, która biegnie w całym Wszechświecie w dokładnie tym samym rytmie. Dopiero Albert Einstein w 1905 roku zredefiniował pojęcie czasu, przestrzeni i ruchu, nazywając czas czwartą współrzędną czasoprzestrzeni.

2. Szczególna teoria względności Alberta Einsteina zakładała, że upływ czasu jest różny dla różnych obserwatorów.

3. Zmiana czasu na letni po raz pierwszy nastąpiła podczas pierwszej wojny światowej w 1916 roku, kiedy cesarstwo austro-węgierskie zdecydowało się przesunąć wskazówkę do przodu. Wówczas chodziło tylko o skrócenie czasu trwania walk i oszczędzanie podczas wojny. W Polsce zmieniamy czas dopiero od 1977 roku.

4. Świat podzielony jest na strefy czasowe, których granice przebiegają co piętnaście stopni długości geograficznej. Istnieją dwadzieścia cztery strefy czasowe, a same Chiny rozciągają się na pięciu różnych, choć ze względu na wygodę ogółu populacji chińskiej, wszędzie obowiązuje ta sama godzina.

5. Jesteśmy przyzwyczajeni do dzielenia dziejów na okres “przed narodzinami Chrystusa” oraz “naszą erę”, która trwa od 2020 lat. Ten system został wprowadzony dopiero w 525 roku.

6. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wskazówki zegara przesuwają się w prawo, odpowiedź można znaleźć w naturze. To właśnie w tym kierunku porusza się cień zegara słonecznego.

7. W 1510 roku Peter Henlein, niemiecki ślusarz, stworzył pierwszy przenośny zegarek. Urządzenie znalazło wielu miłośników w Genewie, gdzie sto lat później działało już siedmiuset zegarmistrzów. Do dziś Szwajcaria słynie z produkowania najlepszych mechanizmów do zegarków, a po zegarek stał się symbolem baroku.

8. Firma Patek Philippe, uznawana za najbardziej luksusową markę tworzącą zegarki, została założona w 1839 roku w Genewie. Jej założycielami byli Antoni Patek, który musiał uciekać z kraju po udziale w postaniu listopadowym, oraz zegarmistrz, Franciszek Czapek. W 1844 roku dołączył do nich Adrien Philippe, francuski inżynier. Niektóre z zegarków Patek Philippe sprzedawane są za dziesiątki milionów dolarów.

9. Dziś, jeśli każemy komuś czekać “moment”, mamy na myśli bliżej nieokreśloną chwilę, po której coś ma nastąpić. W średniowieczu było to pojęcie o wiele bardziej precyzyjne. Moment oznaczał wówczas dokładnie dziewięćdziesiąt sekund.

10. Nepal i Indie leżą w tej samej strefie czasowej, a mimo to należy przestawiać zegarki o piętnaście minut, jeśli podróżuje się z jednego kraju do drugiego. Wynika to z wzajemnej niechęci oby krajów, którą Nepal chciał podkreślić nawet zmianą czasu.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *